Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 

Довідка про склад органів управління КС «Сяйво Карпат»

 

Спостережна рада:

1. Хома Степан Іштванович – голова СР,  освіта вища, судимість відсутня.

2. Потюк Сергій Степанович – секретар СР. освіта вища, судимість відсутня.

3. Грижак Іван Петрович- заступник голови СР, освіта вища, судимість відсутня.

4. Миханів Зіновій Михайлович- член СР, освіта вища, судимість відсутня.

5. Гонак Василь Васильович- член СР, освіта вища, судимість відсутня.

 

Правління:

 1.  Гурзан Василь Васильович – голова правління, освіта вища, судимість відсутня.

 2. Чекан Віра Василівна – головний бухгалтер,  освіта вища, судимість відсутня.

 3. Гурзан Наталія Василівна- член правління, сер. спеціальна, судимість відсутня.

 

Ревізійна комісія:

1. Таранухіна Марія Василівна – голова РК   освіта вища, судимість відсутня.

2. Мешина Катерина Михайлівна- секретар РК,  освіта вища, судимість відсутня.

3. Феньєш Алла Аксентівна- член РК, освіта вища, судимість відсутня.

 

 

Голова правління

КС «Сяйво Карпат»                                             В. Гурзан

 

  Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
 Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
 Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

Кредитний комітет
 Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.
 
 Ревізійна комісія
 Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України